3. třída MATEMATIKA

Učební karty pro 3. třídu ZŠ (12 Ks) obsahují učivo probírané ve 3. třídě ZŠ

475 Kč392,56 Kč bez DPH
Dostupné
 • Matematika 3. ročník

  Karta 1 – ZÁKLADY SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ, DĚLENÍ

                   POČÍTÁNÍ ZÁVOREK, ZÁPISY SLOVNÍCH ÚLOH – VZOR

   

  Karta 2 – SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL ZPAMĚTI,

                   PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

   

  Karta 3 – PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL,

                   TROJCIFERNÁ ČÍSLA

   

  Karta 4 – ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL NA DESÍTKY A STOVKY,

                   ROZKLAD ČÍSEL,

                   PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ,

                   NÁSOBENÍ DESÍTKOU A STOVKOU

   

  Karta 5 – PŘEVODY JEDNOTEK

   

  Karta 6 – DĚLENÍ SE ZBYTKEM,

                   NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK

                   NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM,

                   NÁSOBENÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM

   

  Karta 7 – DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILKY,

                   PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM

   

  Karta 8 – GEOMETRIE – BOD, PŘÍMKA, ÚSEČKA, POLOPŘÍMKA

   

  Karta 9 – GEOMETRIE – VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V ROVINĚ

   

  Karta 10 – GEOMETRIE – TROJÚHELNÍK, ČTVEREC, OBDÉLNÍK

  Karta 11 – GEOMETRIE – ČTYŘÚHELNÍKY, KRUŽNICE, TĚLESA

  Karta 12 - MALÁ NÁSOBILKA