4. třída MATEMATIKA

Učební karty pro 4. třídu ZŠ (17 Ks) obsahují učivo probírané ve 4. třídě ZŠ

673 Kč556,20 Kč bez DPH
Dostupné
 • Matematika 4. ročník

   

  Karta 1 – PÍSEMNÉ DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM

   

  Karta 2 – PRÁCE S DIAGRAMY,

                   ČÍSLA DO 10 000

                   ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL NA TISÍCE, DESETITISÍCE A STATISÍCE

   

  Karta 3 – POČÍTÁNÍ DESETITISÍCŮ A STATISÍCŮ (PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ   DESETITISÍCŮ)

   

  Karta 4 – PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ STATISÍCŮ

   

  Karta 5 – PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ TISÍCEM, DESETITISÍCEM A STOTISÍCEM

   

  Karta 6 – ČÍSLA NAD 10 000,

                   ROVNICE

   

  Karta 7 – PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

   

  Karta 8 – ZLOMKY,

                   POČÍTÁME SE ZLOMKY

   

  Karta 9 – SČÍTÁNÍ A ODODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ SE STEJNÝM JMENOVATELEM,

                   PŘÍMÁ ÚMĚRNOST,

                   ARITMETICKÝ PRŮMĚR

   

  Karta 10 – GEOMETRIE – PŘÍMKY KOLMÉ, RÝSOVÁNÍ KOLMIC

  Karta 11 – GEOMETRIE – RÝSOVÁNÍ KOLMIC (DANÝM BODEM)

   

  Karta 12 – GEOMETRIE – RÝSOVÁNÍ KOLMIC (BODEM, KTERÝ NELEŽÍ NA PŘÍMCE)

   

  Karta 13 – GEOMETRIE – RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK

   

  Karta 14 – GEOMETRIE – OSA ÚSEČKY, STŘED ÚSEČKY,

                                               DRUHY TROJÚHELNÍKŮ,

                                               TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST

   

  Karta 15 – GEOMETRIE – PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK,

                                               PRAVÝ ÚHEL,

                                               JEDNOTKY OBSAHU

   

  Karta 16 – GEOMETRIE – OBVODY A OBSAHY (OBDÉLNÍKU, ČTVERCE, POVRCH KRYCHLE A KVÁDRU)

   

  Karta 17 – GEOMETRIE – OBVOD TROJÚHELNÍKU,

                                               PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK,

                                               ROVNOBĚŽNÍKY