5. třída MATEMATIKA

Učební karty pro 5. třídu ZŠ (7 Ks) obsahují učivo probírané v 5. třídě ZŠ

277 Kč228,93 Kč bez DPH
Dostupné
 • Matematika 5. ročník

  Karta 1 – KLADNÁ A ZÁPORNÁ ČÍSLA,

                   JEDNOTKY HMOTNOSTI,

                   ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

   

  Karta 2 – PRŮMĚRNÁ RYCHLOST,

                   PAMĚTNÉ DĚLENÍ SE ZBYTKEM,

                   PÍSEMNÉ DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM DĚLITELEM

   

  Karta 3 – DESETINNÁ ČÍSLA, ROZKLAD DESETINNÝCH ČÍSEL

   

  Karta 4 – POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

   

  Karta 5 – NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL,

                   NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM,

                   DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM

   

  Karta 6 – GEOMETRIE - ÚHLOPŘÍČKY,

                                            TROJÚHELNÍKY,

                                            SOUŘADNICE BODŮ

  Karta 7 – VELKÁ NÁSOBILKA