Učební karta češtiny s přehledem učiva 2.- 5. třídy základní školy
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Slovesa 1. část

26 Kč21,49 Kč bez DPH
Dostupné
  • Pro studenty češtiny je klíčové správně používat slovesa. Karta "Slovesa" poskytuje podrobné informace o určování času, osoby, čísla, způsobu, rodu, vidu a třídách sloves. Tato karta vám pomůže lépe porozumět, jak správně používat slovesa v češtině. Zahrnuje informace o tom, jak určit, zda má sloveso minulý nebo budoucí čas, jaké jsou tvary sloves v závislosti na rodě, vidu a třídě a jakým způsobem se skloňují, například rozkazovacím nebo podmiňovacím způsobem.

    Správné použití slov je klíčové pro psaní a mluvení v češtině. Karta "Slovesa" je užitečným nástrojem pro každého, kdo se učí češtinu, a pomůže vám zdokonalit vaše jazykové dovednosti.