Učební karta češtiny s přehledem učiva 2.- 5. třídy základní školy
3. třída
5. třída

Zájmena

26 Kč21,49 Kč bez DPH
Dostupné
  • Pokud se učíte český jazyk, je klíčové naučit se správné používání zájmen. Zájmena jsou slova, která zastupují podstatná nebo přídavná jména, nebo na ně mohou ukazovat. K správnému používání zájmen je třeba určit pád, číslo, rod (životnost), druh a vzor.

    Správné používání zájmen je zásadní pro gramaticky správné skloňování a psaní vět. Použití zájmen je také užitečné při psaní a mluvení, protože nám pomáhají vyhnout se opakování stejných slov a frází.