Učební karta češtiny s přehledem učiva 2.- 5. třídy základní školy
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Význam slov

26 Kč21,49 Kč bez DPH
Dostupné
 • Karta "Význam slov" poskytuje přehledné dělení slov na různé kategorie, včetně:

  - jednoznačná slova, která mají pouze jeden význam,
  - mnohoznačná slova, která mohou mít více významů,
  - nadřazená slova, která zahrnují další podřazené pojmy,
  - slova se stejným a opačným významem, která mají podobný nebo protichůdný význam,
  - neutrální slova, která jsou bez emocionálního zabarvení,
  - citově zabarvená slova, která mají silný emocionální podtext,
  - složená slova, která se skládají z více slovních kmenů.
  Tyto kategorie mohou pomoci lépe porozumět významu slov a používat je správně v různých kontextech.